Friday, April 13, 2007

Second coming

Nu jävlar är det klart - fredag 27:e spril är vi tillbaka! Valborgshelgen öppnas på Orange med Popsalas återkomst, och den här gången kör vi F-M ur skivbacken.

Sprid ordet och lägg undan pantpengarna - fest om två veckor!

No comments: